Καλό Καλοκαίρι

Το σχολικό έτος τελείωσε! Έχουμε καλύψει το Γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η ηλεκτρονική τάξη μας και τα άλλα μας τα ιστολόγια όπου θα συνεχίσουμε τις αναρτήσεις μας. Έτσι εδώ θα δημοσιεύουμε θέματα για τα μικρά παιδιά του Δημοτικού! Επίσης, θα δημοσιεύουμε θέματα σε σχέση με τα πολιτιστικά, ή θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

.

Γ’ Τάξη

Γ’ Τάξη

Σχολικό Έτος 2009 - 2010

1ο Μάθημα:
α) Οδηγίες για το Μάθημα
β) Εισαγωγή και ύλη του μαθήματος
γ) Συνολικές ερωτήσεις θεωρίας εδώ
δ) Βασικές οδηγίες για εργασίες στον υπολογιστή εδώ

2ο Μάθημα:
α) Η Έννοια του Προβλήματος
β) Βασικές έννοιες εδώ
γ) Παρουσίαση εδώ

3ο Μάθημα:
α) Ο Αλγόριθμος και οι Ιδιότητές του
β) Βασικές έννοιες εδώ
γ) Παρουσίαση εδώ

4ο Μάθημα:
α) Υπολοίηση Αλγορίθμου μέσω Υπολογιστή (Α)
β) Βασικές έννοιες εδώ
γ) Παρουσίαση εδώ

5ο Μάθημα:
α) Υπολοίηση Αλγορίθμου μέσω Υπολογιστή (Β)
β) Βασικές έννοιες εδώ
γ) Παρουσίαση εδώ

6ο Μάθημα:
α) Φτιάχνουμε αλγορίθμους Άσκηση 2
β) Το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro Σελ 186 - 187
γ) Βασικές έννοιες - Ερωτήσεις - Ασκήσεις  εδώ
δ) Παρουσίαση εδώ

7ο Μάθημα:
α) ξανά: Το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro - Σελ 186 - 187
β) Ο αλγόριθμος Άσκησης γίνεται πρόγραμμα
γ) Μεταβλητές - καταχώρηση τιμής - χρήση σε πράξεις - εμφάνιση τιμής - Σελ 193 - 194
δ) Εντολή Εξόδου Δείξε - Σελ 187 - 188
ε) Βασικές έννοιες - Ερωτήσεις - Ασκήσεις  εδώ

8ο Μάθημα:
α) Ο αλγόριθμος Άσκησης 2β γίνεται πρόγραμμα
β) Μεταβλητές - καταχώρηση τιμής - χρήση σε πράξεις - εμφάνιση τιμής - Σελ 193 - 194
γ) Εντολή Εξόδου Δείξε - Σελ 187 - 188
δ) Βασικές έννοιες - Ερωτήσεις - Ασκήσεις  εδώ

9ο Μάθημα:
α) Επανάληψη: Μεταβλητές - καταχώρηση τιμής - χρήση σε πράξεις - εμφάνιση τιμής  Σελ 193 - 194
β) Επανάληψη: Εντολή Εξόδου Δείξε - Σελ 187 - 188
γ) Διαδικασίες: ορισμός - σύνταξη - εκτέλεση Σελ 191 - 192
δ) Βασικές έννοιες - Ερωτήσεις - Ασκήσεις  εδώ

10ο Μάθημα:
α) Επανάληψη: Διαδικασίες: ορισμός - σύνταξη - εκτέλεση Σελ 191 - 192
β) Επανάληψη: Εντολή Εξόδου Δείξε - Σελ 187 - 188
γ) Επανάληψη: Εντολή εκχώρησης “Κάνε” - Σελ 193
δ) Βασικές έννοιες - Ερωτήσεις - Ασκήσεις  εδώ

11ο Μάθημα:
α) Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων  Σελ 189 - 190
β) Εντολές κίνησης της χελώνας Σελ 189
 • μπ βήμα
 • πι βήμα
 • δε μοίρες
 • αρ μοιρες • στκ
 • στα • σβγ
 • σβε
γ) Γραπτώς 6  Σελ 194

12ο Μάθημα:
α) Επαναληψη: Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων  Σελ 189 - 190
β) Δομή επανάληψης Σελ 190
 • Σύνταξη: επανάλαβε αριθμός_επαναληψεων [λιστα οδηγιών]
γ) Δραστηριότητες   Σελ 190 και 192

13ο Μάθημα:
α) Σχεδιασμός κανονικών πολυγώνων
 • η εξωτερική γωνία κατά την οποία στρίβει η χελώνα ισούται με την επίκεντρη του πολυγώνου οπότε και είναι 360/ν
 • για ν_γωνο
  στκ
  επαναλαβε ν [μπ βημα δε 360  /  ν]
  τελος
 • για κυκλος
  στκ
  επαναλαβε 360 [μπ 1 σε 1]    * δηλ 360/360
  τελος
14ο Μάθημα:
α) Συζήτηση και επιλογή εργασιών.
β) Θέμα 1: Ευρώπη: Κράτη και πρωτεύουσες
Θέμα 2: Πόλεις της Ελλάδας
γ) Αναζήτηση πληροφοριών, συλλογή, αξιολόγηση

15ο Μάθημα:
α) Σύνθεση εργασίας με βάση το πρύτυπο
β) Εύρεση εικόνων, χαρτών, σημαίων
γ) Καταγραφή πηγών
δ) Προεπισκόπηση εκτύπωση - Διαμόρφωση σελίδας - εκτύπωση

16ο Μάθημα:
α) Σύνδεση στον blogger με λογαριασμό συγγραφέα
β) Δημιουργία νέας ανάρτησης
γ) Τίτλος ανάρτησης, κείμενο, εισαγωγή εικόνας, εισαγωγή συνδέσμου,πηγές, ετικέτες
δ) Δημοσίευση ανάρτησης

17ο Μάθημα:

 • Επιλογή εργασίας: Ιστορία υπολογιστών, Υλικό, Λογισμικό και
  επαγγέλματα, Πληροφορική και αγορά εργασίας
 • Δημιουργία ομάδων,
  μοίρασμα εργασιών
 • Συλλογή, αξιολόγηση υλικού, συμπλήρωση φύλλου εργασίας
18ο Μάθημα

 • Συνεχιση εργασίας - Αξιοποίηση υλικού
 • Εισαγωγή εικόνων
(αναφορά της πηγής στην εργασία μας)

19ο Μάθημα

1. Χρήσιμες
Διευθύνσεις
 • www.safeline.gr (συμβουλές,
  νομοθεσία,καταγγελίες)
 • www.saferinternet.gr (ενότητα για
  μεγάλους, εφήβους, μικρούς)
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15 (γραμμή
  βοήθειας: συμβουλές - εθισμός στο διαδίκτυο - Μονάδα Εφηβικής Υγείας
  Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρακού)
2. Σχετικά βίντεο
 • Βάλτε
  τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση
 • Ψάρεμα προσωπικών στοιχείων
 • Think
  U know
 • Everyone Knows Your Name
 • Facebook In Reality
20ο Μάθημα

1. Χρήσιμες Διευθύνσεις
 • www.safeline.gr
 • www.saferinternet.gr
 • ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15

2. Εργασία για το σπίτι - χειρόγραφη με στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή σχολικά βιβλία ή βιβλία
 • Μαζί με τους γονείς σας επιλέξτε μια προσωπικότητα που σας κάνει εντύπωση. Η προσωπικότητα αυτή μπορεί να είναι από το χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών από οποιαδήποτε χώρα ή χρονική εποχή.
 • Παρουσιάστε τη ζωή και το έργο του παίρνοντας στοιχεία από εγκυκλοπαίδεια ή βιβλίο και αναφέρετε τις πηγές.
 • Γράψτε και εξηγείστε γιατί διαλέξατε  αυτό το πρόσωπο, τι σας αρέσει, τι το σπουδαίο έχει.

3. Γιατί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν τα greeklish; Γιατί χρησιμοποιούνται τώρα; Πρέπει ή όχι να τα χρησιμοποιούμε ή γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε; (κρίσεως)

4. Τι σημαίνουν τα κεφαλαία στο διαδίκτυο; Τα χρησιμοποιούμε ή όχι και γιατί;

21ο Μάθημα
α) Ο υπολογιστής στην καθημερινή ζωή (Σελ 96 - 100)
β) Νέες Τεχνολογίες στο επάγγελμα (Σελ 166 - 170)
 1. Ποιές αλλαγές έφεραν οι νέες τεχνολογίες σο επάγγελμα;
 2. Γράψτε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα.
 3. Τι αλλάζει στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος.
  Δια Βίου Μάθηση
  • Δεξιότητα να βρίσκω τη νέα απαιτούμενη γνώση
  • Δεξιότητα συνεργασίας με άλλα άτομα και από πολλούς επιστημονικούς τομείς
  • Χρήση, γνώση νέων τεχνολογιών
  • Γνώση ξένων γλωσσών, όχι συνηθισμένων
 4. Τι ισχύει για το πλήθος των επαγγελμάτων που θα ακολουθήσει εξασκήσει κάποιος στη ζωή του; Πως εξηγείται αυτό;
γ) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό ( Σελ 208 - 212)

My Scoop: Liquid Planet

..............................

saferinternet.gr Dart

saferinternet.gr SafeLine.gr

Το Χαμόγελο του Παιδιού


Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
 lyreioidryma.gr


Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο
 paidikoxorio.gr


Χατζηκυριάκειο

Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί