Καλό Καλοκαίρι

Το σχολικό έτος τελείωσε! Έχουμε καλύψει το Γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η ηλεκτρονική τάξη μας και τα άλλα μας τα ιστολόγια όπου θα συνεχίσουμε τις αναρτήσεις μας. Έτσι εδώ θα δημοσιεύουμε θέματα για τα μικρά παιδιά του Δημοτικού! Επίσης, θα δημοσιεύουμε θέματα σε σχέση με τα πολιτιστικά, ή θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

.

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Help - Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο


Help - Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο


Η παραπάνω είναι σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά, για πληροφορίες και βοήθεια για όσους δεν θέλουν να αρχίσουν το τσιγάρο, ή θέλουν να το κόψουν ή είναι παθητικοί καπνιστές.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες, οδηγίες και υποστήριξη στη δύσκολη αντιμετώπιση του καπνίσματος. Αν πάρετε την απόφαση να κόψετε το τσιγάρο θα χρειαστείτε την υποστήριξη της οικογένειά σας, των δικών σας.

Ή και ειδικώνΚέντρα HELP στην περιοχή μου
Βρείτε πληροφορίες για τα κέντρα HELP στη χώρα σας


31 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου, με απόφαση που πήρε το 1988 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για να μας υπενθυμίζει τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.


Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της ημέρας κατά του καπνίσματος 2010 (Δευτέρα 31η Mαΐου), οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ υποστηρίζουν θερμά τα αντικαπνιστικά μέτρα.

Για παράδειγμα, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους είναι υπέρ της χρήσης εικονογραφημένων μηνυμάτων με προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες τσιγάρων και καπνού και της απαγόρευσης του καπνίσματος στα εστιατόρια. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει επίσης ότι ένας σχεδόν στους τρεις Ευρωπαίους εξακολουθεί να καπνίζει, παρά το γεγονός ότι ο καπνός σκοτώνει τους μισούς χρήστες του. Η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει σύντομα ανοικτή διαβούλευσημε σκοπό την αναθεώρηση της οδηγίας του 2001 σχετικά με τα προϊόντα καπνούκαι να επιταχύνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του καπνίσματοςσε όλη την ΕΕ.

Ο κ. John Dalli, επίτροπος Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτώνδήλωσε:«Το κάπνισμα σκοτώνει 650.000 Eυρωπαίους κάθε χρόνο και πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν με τη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων καπνού.Ανησυχώ ιδιαίτεραγια τα ποσοστά των καπνιστών νεαρής ηλικίας:η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά τις μελλοντικές γενιές να καταστρέφουν την υγεία τους με το κάπνισμα!»

Ο επίτροπος πρόσθεσε: «Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τιπερνά από το χέρι μουγια να μειώσω την κατανάλωση του καπνούσε όλη την Ευρώπη μέσω της προσεχούς αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα προϊόντα καπνούκαι να εξετάσω μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε σαφές και αποτελεσματικό σύνολο κανόνων για την υποστήριξη της υγείας των Ευρωπαίων.»

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού με μια ματιά:
Η οδηγία (2001/37/EΚ) χρονολογείται από το 2001. Η οδηγία ορίζει τα ανώτατα όρια π.χ. νικοτίνης και πίσσας στα τσιγάρα, υποχρεώνει τους παραγωγούς να αναγράφουν μηνύματα προειδοποιήσεων για την υγεία στη συσκευασία των τσιγάρων και να επισημαίνουν τα συστατικά του καπνού, και απαγορεύει τη χρήση χαρακτηρισμών όπως «light».

Η Επιτροπή αναθεωρεί επί του παρόντος την εν λόγω οδηγία με στόχο το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και την επικαιροποίηση της οδηγίας σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τα συστατικά και τις εθνικές νομοθεσίες. Παραδείγματος χάρη, παρέχοντας στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες και καθιστώντας τα προϊόντα καπνού λιγότερο ελκυστικά, ιδίως για τους νέους. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Περιβάλλον απαλλαγμένο από τον καπνό:
Ύστερα από τη σύσταση του Συμβουλίου του Νοεμβρίου του 2009 σχετικά με την απαλλαγή του περιβάλλοντος από τον καπνό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά το έργο των κρατών μελών για «μια Ευρώπη απαλλαγμένη από τον καπνό έως το 2012». Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να προστατεύουν τους πολίτες τους από την έκθεση στον καπνό σε κλειστούς χώρους, στους χώρους εργασίας και στα δημόσια μεταφορικά μέσα και να μειώσουν την έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα. (Η έγκριση και η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την απαλλαγή του περιβάλλοντος από τον καπνό εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.)

Τι πιστεύουν οι πολίτες;
Η έρευνα του ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες προτιμούν αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη του κοινού γιαεικονογραφημένα μηνύματα προειδοποίησης για την υγεία στις συσκευασίες τσιγάρων (75% υπέρ), μολονότι προς το παρόν μόνον τέσσερα κράτη μέλη τα χρησιμοποιούν. Επίσης υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για την απαγόρευση αρωματικών ουσιών που καθιστούν τα προϊόντα καπνού πιο ορεκτικά (61%) και για την απαγόρευση της διαφήμισης στα σημεία πώλησης (63%).
Μια άλλη μελέτη της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι οι προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες καπνού είναι αποτελεσματικές. Αυξάνουν τις γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες για την υγεία που έχει η χρήση προϊόντων καπνού και βοηθούν στην αλλαγή συμπεριφοράς και συνηθειών ως προς την κατανάλωση προϊόντων καπνού.

Η εκστρατεία HELP: νέα τηλεοπτικά μηνύματα
Η Επιτροπή υπήρξε χορηγός για τη δημιουργία και τη διάδοση δύο νέων τηλεοπτικών μηνυμάτων που απευθύνονται σε νέους, ιδιαίτερα γυναίκες. Tα τηλεοπτικά μηνύματα θα μεταδοθούν σε όλη την Ευρώπη σε περισσότερα από 130 κανάλια από τις 31 Mαΐου 2010.

Ιστορικό
Το κάπνισμα είναι η μοναδική μεγαλύτερη αιτία αποφευκτού θανάτου στην ΕΕ. Ευθύνεται για περίπου 650.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ.
Για να μειωθεί η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή ακολουθεί ολοκληρωμένη πολιτική καταπολέμησης του καπνού. Ευρύ φάσμα μηχανισμών, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του καπνίσματος, την πρόληψη και τις δραστηριότητες για τη διακοπή του καπνίσματος χρησιμεύουν στη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτικής καταπολέμησης του καπνού.

Βλέπε επίσης(στα αγγλικά):
MEMO/10/219
MEMO/10/220
Για περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο για τον έλεγχο του καπνίσματος στην ΕΕ:
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/documents/tobacco_control_el.pdf


Πηγή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Νέος χαρακτήρας για το Βυζαντινό Μουσείο
Νέος χαρακτήρας για το Βυζαντινό Μουσείο 
Την Τετάρτη 26 Μαΐου εγκαινιάστηκε η επανέκθεση των μεταβυζαντινών συλλογών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου με τίτλο «Από το Βυζάντιο στη Νεώτερη Εποχή». Ο νέος χαρακτήρας του μουσείου βρίσκεται πολύ κοντά στο σύνθετο διεπιστημονικό έργο που εξ αρχής είχε οραματιστεί ο απών πια, Δημήτρης Κωνστάντιος, επί δέκα χρόνια διευθυντής του μουσείου.
Με τον γενικό τίτλο «Από το Βυζάντιο στη Nεώτερη Eποχή» η έκθεση καλύπτει χρονικά την περίοδο από την Άλωση μέχρι και τον 20ό αιώνα. Το καλοκαίρι του 2004 είχε ανοίξει στο κοινό η μόνιμη έκθεση των Βυζαντινών Συλλογών του Μουσείου, που καλύπτει την εποχή από τον 4ο έως και τον 15ο αιώνα μ.Χ. ενώ τώρα εγκαινιάστηκε ολοκληρωμένη η επανέκθεση των Μεταβυζαντινών Συλλογών.
Σε έναν εκθεσιακό χώρο 1400 τ.μ. εκτίθενται περίπου 1000 αντικείμενα, τα περισσότερα μάλιστα για πρώτη φορά και παρουσιάζονται ενταγμένα στο κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής τους. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ένα μουσείο επιχειρεί να εκθέσει με συνθετικό τρόπο τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.
Η έκθεση αναπτύσσεται σε τρεις βασικές ενότητες: «πνευματική και καλλιτεχνική κινητικότητα κατά τον 15ο αιώνα», «το Βυζάντιο στη Νεώτερη Εποχή» και «το Βυζάντιο και η Νεώτερη Τέχνη».
Στην πρώτη μεγάλη ενότητα παρουσιάζεται η εντυπωσιακή πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή που χαρακτηρίζει τον 14ο και 15ο αιώνα και εκτείνεται χρονικά μέχρι και την μετά την Άλωση εποχή.
Η δεύτερη ενότητα χωρίζεται σε επιμέρους υποκατηγορίες που παρουσιάζουν την τέχνη στις βενετοκρατούμενες περιοχές, στην κρητοβενετική κοινωνία και στα Επτάνησα, περιλαμβάνουν σχέδια ζωγράφων που προορίζονταν για αναπαραγωγή εικονογραφικών θεμάτων και προβάλλει εκφάνσεις του βίου και του πολιτισμού των Ρωμιών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στα μετά την Άλωση χρόνια.
Τέλος, βγαίνοντας κανείς από το μουσείο έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε διαφορετικές περιοδικές εκθέσεις σχετικές με την πρόσληψη του Βυζαντίου και της τέχνης του από καλλιτέχνες της νεώτερης και σύγχρονης εποχής.
Μέχρι τις 13 Ιουνίου το Μουσείο θα φιλοξενεί την περιοδική έκθεση με τίτλο «Η πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης στην ελληνική ζωγραφική του α΄ μισού του 20ού αιώνα».
Πληροφορίες: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, 2132139511, 2132139572, www.byzantinemuseum.gr
πηγή: naftemporiki.gr

Πιο προσεκτικοί για την online φήμη τους οι νέοι


Η αναζήτηση εργασίας από τους νεότερους επιβάλλει μάλλον καλύτερη διαχείριση της διαδικτυακής τους φήμης. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δείχνουν πιο χαλαροί…
Ένας απόφοιτος πανεπιστημίου διδάσκει γηραιότερους ανθρώπους για το πώς μπορούν να είναι ασφαλείς στο Διαδίκτυο. Η εικόνα αυτή δεν απέχει πολύ από το να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον.
Κι΄ αυτό διότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Pew Internet & American Life Project, οι νέοι άνθρωποι εξελίσσονται ταχύτατα σε «γκουρού» της διαχείρισης φήμης στο Διαδίκτυο, ιδίως όταν πρόκειται για ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Η έρευνα έδειξε ότι οι νεότεροι είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν περιορισμένες πληροφορίες στο online προφίλ τους ενώ την ίδια στιγμή δείχνουν δυσπιστία σε υπηρεσίες που προσφέρει το Facebook, το LinkedIn και του MySpace. H 21χρονη Μarlene MacManus, απόφοιτος σε πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Αναζητώντας μια θέση στον εργασιακό «στίβο» η Μarlene «ξεσκόνισε» το προφίλ της στο Facebook βγάζοντας φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να πίνει μπύρες ή να συμμετέχει σε άλλες κολεγιακές απερισκεψίες. Παράλληλα, έκλεισε και το account της στο Twitter.
«Πρέπει να έχω ένα δημόσιο προφίλ που δεν βλάπτει την εικόνα μου», είπε χαρακτηριστικά. H δήλωση της Μarlen έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα της Pew και άλλων ερευνών όπου η «κατηγορούμενη» γενιά για δημοσιοποίηση πολλών δεδομένων φαίνεται να είναι η πρώτη διδάξασα για την προστασία της ιδιωτικότητας.
Οι χρήστες σε sites κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 18 έως 29 εμφάνιζαν την μεγαλύτερη πιθανότητα να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο προφίλ τους σχετικά με το ποιες πληροφορίες μοιράζονται με τους υπόλοιπους. Ειδικότερα, έτσι έπραττε το 71% αυτών των ηλικιών συγκριτικά με το 55% των χρηστών από 50 έως 64.
Περίπου οι μισοί από τους νεαρούς (18-29) είχαν διαγράψει σχόλια που άλλοι είχαν κάνει στο προφίλ τους σε σχέση με το 29% των χρηστών ηλικίας 30 έως 49 και 26% από 50 έως 64 έτη. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το 28% των νεαρών που απάντησαν «ποτέ» στην ερώτηση αν εμπιστεύονται τα social media.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η πολιτική των εταιρειών σχετικά με το online προφίλ των εργαζομένων έχει αλλάξει, γεγονός που κάνει τα νέα παιδιά να προσέχουν για το πώς διαχειρίζονται την εικόνα τους.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από Αssociated Press

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Autonomia EXPO στις 28, 29 & 30 Μαΐου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου


Η Autonomia EXPO, η μεγάλη έκθεση για την αναπηρία, την αποκατάσταση, την ανεξάρτητη διαβίωση, την προσαρμοσμένη τεχνολογία, την αισθητική και τον πολιτισμό ξεκινά για τέταρτη φορά στο ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, στις 28, 29 & 30 Μαΐου 2010, από το πρωί στις 10π.μ. έως το βράδυ στις 9μ.μ., απολύτως προσπελάσιμη και πλήρως υποστηριζόμενη.
Σ’ αυτή την 4η διοργάνωση της Autonomia EXPO, το ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ θα γεμίσει από εκατοντάδες περίπτερα και χιλιάδες προϊόντα αποκατάστασης και βοηθήματα για την ανεξάρτητη διαβίωση και τους ανεξάρτητους τρόπους ζωής.
Χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρίες από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την ομογένεια θα γεμίσουν το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου με χρώμα, άποψη, δραστηριότητες και προσπελάσιμους τρόπους ζωής, γιατί η Autonomia EXPO είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών για την αναπηρία. Είναι μια έκθεση αυτής καθεαυτής της αναπηρίας ως εμπειρίας και ως διαφοράς συνθηκών και όρων ζωής.
Δείτε τις φωτογραφίες από τις προηγούμενες διοργανώσεις για να απολαύσετε την προσέλευση του κόσμου…
Η Autonomia EXPO λειτουργεί από το πρωί στις 10π.μ. έως το βράδυ στις 9μ.μ.

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου – Οδηγίες πρόσβασης

Η 4η διοργάνωση της Autonomia EXPO θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106 & Αναπαύσεως).

Πρόσβαση με μετρό:

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου βρίσκεται 1700 μέτρα από το σταθμό Άγιος Αντώνιος του μετρό. Από το σταθμό Άγιος Αντώνιος στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου η μετακίνηση μπορεί να γίνει:
- με τα προσπελάσιμα αυτοκίνητα του ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ. Εάν δεν συναντήσετε προσπελάσιμο αυτοκίνητο του ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ έξω από το σταθμό Αγίος Αντώνιος να τηλεφωνήσετε στο 6936588663 για να σας στείλουμε προσπελάσιμο αυτοκίνητο αμέσως.
- Με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της συγκοινωνίας που είναι προσπελάσιμα.
- Με τα προσπελάσιμα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας.
- Από το πεζοδρόμιο: Η διαδρομή είναι σχετικά βατή και ευχάριστη για τους χειριστές ηλεκτροκίνητων αναπηρικών καθισμάτων και διαθέτει αρκετές ράμπες.

Πρόσβαση από το λιμάνι του Πειραιά:

Η πρόσβαση από το λιμάνι του Πειραιά είναι υπερβολικά απλή. Από το λιμάνι του Πειραιά παίρνετε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο μέχρι το σταθμό Ομόνοια. Από το σταθμό Ομόνοια αλλάζετε γραμμή και παίρνετε τη γραμμή προς Άγιο Αντώνιο.
Να υπολογίζεται πως η απόσταση από τον Πειραιά στον Άγιο Αντώνιο είναι περίπου 35 λεπτά.
Πληροφορίες εδώ 
> Προβολή Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους.
Autonomia EXPO 2010 - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / PERISTERI EXHIBITION CENTER
Autonomia EXPO 2010 - Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106 & Αναπαύσεως)
Autonomia EXPO 2010: Η μεγάλη γιορτή για την αναπηρία, την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση, στις 28, 29 και 30 Μαΐου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
Στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail: info@autonomiaexpo.org
τηλ: 210-8660556, 210-6913301 και 2310-211915
url: http://www.autonomiaexpo.org

Δωρεάν Ξεναγήσεις του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων


Δωρεάν Ξεναγήσεις του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων
Συνεχίζεται το πρόγραμμα των δωρεάν ξεναγήσεων σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της πόλης του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων το Μάιο
Για το υπόλοιπο του μήνα Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ξεναγήσεις:
Σάββατο 29-5-2010
 1. Οδός Αιόλου, ώρα: 10.30
  Συνάντηση στην είσοδο εκκλησίας Αγίας Ειρήνης
 2. Μουσείο Ακρόπολης, ώρα: 9.30π.μ
  Συνάντηση στην είσοδο επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15*
Κυριακή 30-5-2010, ώρα: 10.30
 1. Αρχαιολογικό Μουσείο: Συλλογή Γλυπτικής
  Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου επί της οδού Πατησίων
 2. Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως
  Συνάντηση στην είσοδο Θεάτρου Διονύσου επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου
 3. Αρχαία Αγορά
  Συνάντηση στην είσοδο επί της οδού Αδριανού 24, έναντι εκκλησίας Αγίου Φιλίππου
 4. Μονή Δαφνίου
  Συνάντηση στην είσοδο εκδόσεως εισιτηρίων στο τέρμα της Ιεράς Οδού
*Στο Μουσείο Ακρόπολης θα πραγματοποιούνται δύο ξεναγήσεις μόνο με δήλωση συμμετοχής.
Παραλαβή δελτίων συμμετοχής/προτεραιότητας θα πραγματοποιείται από την Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων
(Πειραιώς 51-Πλατεία Κουμουνδούρου,
τηλ. 210-3240762, 210-3231841)
από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00.

Πηγή: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων 

bears

NorthernMainePhotos, crownofmaine.com

33η Γιορτή Βιβλίου ως 30 Μαΐου στο Ζάπειο
Συνεχίζεται η 33η Εκθεση - Γιορτή Βιβλίου στο ΖΑΠΠΕΙΟ  και θα διαρκέσει  ως τις 30 Μαίου.
Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας της Γιορτής
Δευτέρα - Πέμπτη: 6:00 μ.μ. - 10:30 μ.μ.
Παρασκευή & Σάββατο: 6:00 μ.μ. - 11:00 μ.μ.
Κυριακή: 11:00 π.μ. -10:30 μ.μ.
Πηγή: www.ekebi.gr

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: 25 Μαΐου

Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: 25 Μαΐου

 

 

Παγκόσμια προσπάθεια για να βοηθήσουμε να επιστρέψουν τα παιδιά σπίτι τους.

 

 

 

 

Η αύξηση του αριθμού εξαφανίσεων παιδιών - θυμάτων γονικής αρπαγής σε όλο τον κόσμο αποτελεί το κεντρικό θέμα της διεθνούς καμπάνιας που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά.8 χώρες από 4 ηπείρους ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να αφυπνίσουν τους πολίτες και να ενισχύσουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ανησυχητικό φαινόμενο των γονικών αρπαγών. Πολύ έντονα απασχολεί το φαινόμενο της γονικής αρπαγής και της επίδρασης που ασκεί στα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από οτιδήποτε οικείο σε αυτά, από κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύονται. Παιδιά - θύματα γονικής αρπαγής αποξενώνονται από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, χάνουν τη σταθερότητα σε θέματα εκπαίδευσης και σε ακραίες περιπτώσεις ακούνε ψέματα από τον γονέα που τα έχει απομακρύνει, όπως πχ. ότι δεν είναι αγαπητά πλέον στην οικογένεια ή ότι κάποιο μέλος της οικογένειας ή συγγενικό πρόσωπο έχει αποβιώσει. Διαβάστε τη συνέχεια στο "Χαμόγελο του Παιδιού".

O Pac-Man τριαντάρησε

O Pac-Man τριαντάρησε

H Google το «γιορτάζει» τοποθετώντας μια λειτουργική έκδοση του παιχνιδιού στην ιστοσελίδα της

Πέρασαν τριάντα χρόνια από τη μέρα που μια κίτρινη, αδηφάγος «ασπιρίνη» είδε για πρώτη φορά το φως των ουφάδικων της Ιαπωνίας. Ο Pac-Man έκανε το πρώτο...γουάκα - γουάκα - γουάκα στις 22 Μαΐου 1980 και συνεχίζει ακάθεκτος, μέχρι και σήμερα να τρώει κερασάκια και φαντάσματα. Η κυκλοφορία του παιχνιδιού αποτέλεσε μια μικρή επανάσταση στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Mέχρι τότε κυριαρχούσαν τα "διαστημικά" παιχνίδια, όπως το Space invaders. Ο Pac-Man προσέλκυσε ένα νέο κοινό -γυναίκες και ολόκληρες οικογένειες- που δεν είχε καμία όρεξη να πυροβολεί ψηφιακούς εχθρούς και δεν συγκινούταν από σενάρια πολέμου και εισβολής εξωγήινων. Σημαντική και η συνεισφορά του μάρκετινγκ και ειδικά του καλλιτέχνη που σχεδίασε την καμπίνα του παιχνιδιού και "μεταμόρφωσε" μια μεγάλη κίτρινη κουκίδα σε χαριτωμένη φιγούρα βγαλμένη από τα καρτούν. Ο Pac-Man έγινε κοινωνικό φαινόμενο και ανεξίτηλο ορόσημο της δεκαετίας του 1980. Εμφανίστηκε σε περισσότερα από τριάντα επίσημα παιχνίδια και εκατοντάδες "μαϊμούδες", έγινε καρτούν, ακόμη και επιτραπέζιο παιχνίδι και μπήκε στο... μουσείο. Μαζί με το Pong, τον "παππού" όλων των βιντεογκέιμς και το Dragon's Lair είναι τα μοναδικά ηλεκτρονικά παιχνίδια που έχουν εξασφαλίσει θέση στις προθήκες του Σμιθσόνιαν. Για να γιορτάσει την τριακοστή επέτειο του Pac-Man, το Google αντικατέστησε το λογότυπο στην κεντρική σελίδα του με μια απολύτως λειτουργική (και διασκεδαστική) έκδοση του παιχνιδιού. Και ένα μικρό "μυστικό": Αν πατήσετε δύο φορές το κουμπί που γράφει "Insert Coin" (έχει αντικαταστήσει το κουμπί "I feel lucky"), τότε μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι παρέα με ένα φίλο σας, ο οποίος θα ελέγχει της Ms. Pac-Man. Ο πρώτος παίχτης παίζει με τα βελάκια, ο δεύτερος με τα πλήκτρα (W,A,S,D). Πηγή: www.enet.gr

Mosaic Maker: A world of creative photo possibilities

Mosaic Maker: A world of creative photo possibilities.

Make a mosaic from a photoset, favorites, tags, or individual digital photographs or images. It's a whole world of creative photo possibilities -- themes, colors, shapes. So, get that digital camera out and shoot some photos! Sample Διαλέξτε layout (Square tiles ή κάποια άλλη μορφή), δώστε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών που επιθυμείτε, κάντε όποιες άλλες επιλογές υπάρχουν και τέλος δώστε τις διευθύνσεις των φωτογραφιών σας! Όταν ολοκληρώσετε θα έχετε μια σκακιέρα ή όποια άλλη μορφή έχετε επιλέξει με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Mosaic Maker

«Εγκαταλείψτε το Facebook, σας παρακολουθούν»

«Εγκαταλείψτε το Facebook, σας παρακολουθούν» «Φουντώνουν» οι ανησυχίες για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων Στο στόχαστρο διαμαρτυριών και η Google Έκκληση προς τους χρήστες του Facebook να εγκαταλείψουν το site, στις 31η Μαΐου, λόγω της πολιτικής που ακολουθεί αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, απευθύνει η ιστοσελίδα QuitFacebookDay.com. Την ίδια ώρα, σε πολλά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου αλλά και από πολλούς blogger, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της ιδιωτικότητας των χρηστών τόσο του δημοφιλούς site κοινωνικής δικτύωσης όσο και της Google. Ο Καναδάς ήταν η χώρα που πρώτη υποχρέωσε το Facebook να εφαρμόσει πιο αύστηρο έλεγχο στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Τον Αύγουστο του 2009, το site κοινωνικής δικτύωσης δέχθηκε να αλλάξει την πολιτική του προκειμένου να εναρμονιστεί με τον καναδικό νόμο. Ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Economist, η επικεφαλής της καναδικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, Τζένιφερ Στούνταρτ ενδέχεται να επανεξετάσει, στο πλαίσιο νέας έρευνας, το κατά πόσο οι αλλαγές που εφάρμοσε το Facebook είναι ικανοποιητικές. "Δεν μου φαίνεται ότι το Facebook βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση" τόνισε η Τζ. Στούνταρτ. Έντονη κριτική για το ίδιο θέμα, δέχεται και η Google. Αυτή την εβδομάδα, η μηχανή αναζήτησης βρέθηκε στο στόχαστρο έντονων επικρίσεων διότι ηχογραφούσε προσωπικές συνομιλίες σε σπίτια και γραφεία σε περίπου 30 χώρες. Οι συνομιλίες έγιναν μέσω συστήματος Wi - Fi. Στις 17 Μαΐου, ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων της Γερμανίας, Πέτερ Σάαρ, διέταξε έρευνα για τα περιστατικά ηχογραφήσεων ενώ δήλωσε ότι η Google "δεν υπάκουσε στους κανόνες ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού". Πηγή: www.enet.gr Quit facebook Day

Νανο-Γη, πολύ μικρότερη από έναν κόκκο αλατιού!

Ερευνητές της ΙΒΜ στην Ελβετία ανέπτυξαν μια καινοτομική τεχνική νανοτεχνολογίας, που τους επιτρέπει να «ζωγραφίζουν» και να «σμιλεύουν» εικόνες και τρισδιάστατες κατασκευές χιλιάδες φορές μικρότερες από έναν κόκκο αλατιού. Ως πρώτη εφαρμογή για το νανο-πινέλο και για τη νανο-σμίλη τους, που δουλεύουν στο επίπεδο της ατομικής κλίμακας της ύλης, δημιούργησαν μια τρισδιάστατη υδρόγειο, η οποία είναι τόσο μικρή που χίλια τέτοια «μοντέλα» θα χωρούσαν σε έναν κόκκο αλατιού. Οι ερευνητές του εργαστηρίου της ΙΒΜ στη Ζυρίχη, υπό τον φυσικό Αρμίν Κνολ, σύμφωνα με το Live Science, χρησιμοποίησαν μια υπερβολικά μικρή μύτη από πυρίτιο, που είναι περίπου 100.000 φορές μικρότερη από μια ξυσμένη κοινή μύτη μολυβιού, και με αυτήν δημιούργησαν σχήματα και δομές μήκους μέχρι 15 νανομέτρων (δηλαδή 15 δισεκατομμυριοστών του μέτρου). Εκτός από τη μίνι-Γη, οι ερευνητές επίσης κατασκεύασαν ένα τρισδιάστατο αντίγραφο του διάσημου όρους Μάτερχορν των Ελβετικών Άλπεων, καθώς και δισδιάστατες εικόνες του λογοτύπου της ΙΒΜ. Η νέα τεχνική, που παρουσιάστηκε στο περιοδικό “Advanced Materials” (Εξελιγμένα Υλικά), μπορεί να έχει πρακτικές εφαρμογές πέρα από τη δημιουργία μικροσκοπικών μοντέλων και έργων τέχνης. Πιθανώς ανοίγει το δρόμο για τη σημαντική μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας, όσον αφορά την κατασκευή νανο-αντικειμένων (δηλαδή σε νανο-κλίμακα), για μελλοντική χρήση στη βιομηχανία ηλεκτρονικών. Πηγή: www.enet.gr

" Ἡ γλῶσσα μας κινδυνεύει - Greeklish = διολίσθηση πρός τόν γρυλισμό"

" Ἡ γλῶσσα μας κινδυνεύει - Greeklish = διολίσθηση πρός τόν γρυλισμό" "Ερευνα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας (κατά τή σχολική χρονιά 2008-09) σέ μαθητές δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς Κοζάνης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) καί καθηγητές φιλολόγους, καταδεικνύει ὅτι ἡ διαδεδομένη χρήση τῶν greeklish (= ἀνάμειξη ἑλληνικῶν καί ἀγγλικῶν λέξεων) ξεκινᾶ ἀπό τό Δημοτικό καί ὁδηγεῖ στήν αὔξηση τῶν ὀρθογραφικῶν λαθῶν στά γραπτά τοῦ σχολείου. Οἱ μαθητές παραλείπουν τόν τονισμό, τά σημεῖα στίξης, χρησιμοποιοῦν ἀγγλικά σημεῖα στίξης, συνδυάζουν... ἑλληνικά καί λατινικά γράμματα στήν ἴδια λέξη, κάνουν ὀρθογραφικά λάθη (π.χ. ο ἀντί γιά ω), φωνητικά λάθη (κυρίως στούς φθόγγους π.χ. κσ ἀντί γιά ξ), καθώς, ἐπίσης, σύντμηση λέξεων (π.χ. tespa ἀντί τέλος πάντων, tpt ἀντί γιά τίποτα, dld ἀντί γιά δηλαδή κ.ἄ.). Οἱ φιλόλογοι δήλωσαν ὅτι συνάντησαν λέξεις γραμμένες σέ greeklish στά γραπτά τοῦ σχολείου σέ ποσοστό 64,3%. Παρατήρησαν ἀκόμη καί μή ἀναμενόμενα λάθη, ὅπως ἀλλαγή χρόνου ἤ προσώπου στά ρήματα, ἀλλαγή πτώσης στά οὐσιαστικά, ἀντικατάσταση λέξης μέ ἄλλη, μέ ἐντελῶς διαφορετική σημασία. Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα οἱ μαθητές πού παραδέχτηκαν ὅτι τά χρησιμοποιοῦν ἀγγίζουν στό Γυμνάσιο τό 67,8%, στό ΕΠΑΛ τό 70,2% καί στό ΓΕΛ 88,5%. ᾿Απ᾿ αὐτούς περισσότεροι ἀπό τό 63% τά χρησιμοποιοῦν καθημερινά ἤ πολλές φορές τή μέρα. Οἱ μαθητές δήλωσαν ἀκόμη πώς πέρα ἀπό τά ἠλεκτρονικά μέσα ἐπικοινωνίας (sms, e-mail, chatforum, smartphone, pda) χρησιμοποιοῦν τά greeklish καί σέ χειρόγραφα (προσωπικές σημειώσεις, σχολικές ἐργασίες, σημειώματα κ.ἄ.) λόγῳ συνήθειας, ἐξοικονόμησης χρόνου -τό θεωροῦν χρήσιμο ἤ βολικό ἐργαλεῖο γιά νά ἀποφεύγονται ὀρθογραφικά λάθη- ἀλλά καί λόγῳ μόδας. ᾿Επίσης, τό 58,5% τῶν μαθητῶν θεωρεῖ ὅτι ἡ χρήση τους ἀπειλεῖ τήν ἑλληνική γλώσσα, ἐνῶ τήν ἴδια ἄποψη ἔχει μόνο τό 64,3% τῶν φιλολόγων· τό 53,6% ἔχει παρατηρήσει αὔξηση τῶν ὀρθογραφικῶν λαθῶν σέ μαθητές πού παλαιότερα παρουσίαζαν καλύτερες ἐπιδόσεις στό γραπτό λόγο (βλ. ἐφημ. «Τό Βῆμα» 7/9/09). Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ γλώσσα μας ὅλο καί φτωχαίνει, ὅλο καί περισσότερο συρρικνώνεται τό λεξιλόγιό της. ᾿Επιβεβαιώνεται ἔτσι ὅ,τι μέ πόνο ψυχῆς ὁ κράτιστος φιλόλογος Σαράντος Καργάκος παρατηρεῖ· «Τό ῾Ελληνόπουλο, μολονότι εἶναι κληρονόμος τοῦ μεγαλύτερου γλωσσικοῦ θησαυροῦ, χρησιμοποιεῖ κάπου λιγότερο ἀπό 1.000 λέξεις, ὅσες δηλαδή κι ὁ κτηνοτρόφος γιά νά συνεννοηθεῖ μέ τό κοπάδι του». Καί παρακάτω· «Οἱ νέοι μας, ὅπως ἀκρωτηριάζουν τίς προτομές τῶν ἡρώων, ὅπως βεβηλώνουν ἱερούς χώρους καί μνημεῖα, ἔτσι ἀκρωτηριάζουν καί βεβηλώνουν καί τή γλώσσα μας». Βεβαίως ἡ γλώσσα μας, ἡ ὁποία ἄντεξε σέ τόσες «βάρβαρες ἐπιδρομές», κινδυνεύει ἀπό τήν πρόσφατη εἰρηνική εἰσβολή τοῦ «ἐξ ῾Εσπερίας» πολιτισμοῦ. ῾Ο κίνδυνος εἶναι μεγαλύτερος ὄχι μόνον διότι καμία ἀντίσταση δέν προβάλλεται, ἀλλά διότι ἀνοίγουν συνεχῶς κερκόπορτες ἀπό τούς ᾿Εφιάλτες τῆς ξενολατρίας, τῆς ἥσσονος προσπαθείας καί τοῦ δεβαριεστισμοῦ. ῞Οπως ἀποδεικνύει ἡ ἔρευνα γιά τή χρήση τῶν greeklish, ἡ ἄκρι(α)τη ἐκβαρβάρωση τῆς γλώσσας μας καταντᾶ πραγματικά ὀλέθρια. Τί νά φταίει ἄραγε; Μήπως «πήραμε τή ζωή μας λάθος» ὡς πρός τόν τρόπο τῆς μετάδοσης καί τῆς διδασκαλίας της; Καταρχάς δέν συνειδητοποιήσαμε ὅτι ἡ γλώσσα δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας, ὅπως ἁπλουστευτικά θέλουν νά τήν ἐμφανίζουν· εἶναι παράλληλα φορέας πολιτισμοῦ. Σήμερα, παρά τό μικρό γεωγραφικό διαμέτρημα τῆς χώρας μας, ἡ ἑλληνική γλώσσα κατακτᾶ ἀνά τόν κόσμο συνεχῶς πανεπιστημιακές ἕδρες· ἔτσι ἐξηγοῦμε τό λόγο τοῦ Ψυχάρη «μικρός ὁ τόπος καί γέμισε τή γῆς». ῞Ολο καί πιό πολύ ἀναγνωρίζεται τό κύρος της καί ἡ ἐπίδρασή της. «Βλέπουμε μέ τά μάτια τῶν ῾Ελλήνων καί μιλοῦμε μέ τίς ἐκφράσεις τους», ὁμολογεῖ ὁ ἐλβετός ἱστορικός τοῦ πολιτισμοῦ Jacob Burckhardt. Καί ὁ ἰσπανός ἐγκρατής κλασικός φιλόλογος Adrados ὑποστηρίζει πώς οἱ εὐρωπαϊκές γλῶσσες εἶναι «κρυπτοελληνικές». ᾿Ασφαλῶς τή γλώσσα μᾶς τήν «ἔδωσαν ἑλληνική»· χρέος μας καί καθῆκον μας νά τήν καλλιεργήσουμε καί νά τήν πλουτίσουμε καί ὄχι νά τήν καταντήσουμε ἕνα μετανεωτερικό ράκος, ἄτονη καί ἀπνευμάτιστη, καταργώντας τά στολίδια τοῦ πολυτονικοῦ. Πῶς ὅμως ἐμεῖς τή γλώσσα πού μᾶς ἐμπιστεύθηκαν «τή δίνουμε» στά παιδιά μας καί πῶς ἐκεῖνα τήν προσλαμβάνουν; Στίς μέρες μας ὑποτιμήθηκε πολύ ἡ διαχρονία της καί ὑπερτονίσθηκε ἡ συγχρονία της. Στερήσαμε ἔτσι ἀπό τά παιδιά μας τή δυνατότητα νά ἀντιληφθοῦν -ἀφοῦ καί οἱ καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιοι δέν τό ἀποδέχονται- ὅτι τό γοητευτικότατο ταξίδι στήν ἱστορία τῆς γλώσσας μας μπορεῖ νά μᾶς κάνει πλουσιότερους πνευματικά καί δυνατότερους ψυχικά. ᾿Επιπλέον ἡ ἀναγνώριση τῆς διαχρονικότητάς της καί τῆς ἄρρηκτης σχέσης τῆς ᾿Αρχαίας ῾Ελληνικῆς μέ τή Νεοελληνική ἐγγυᾶται τό ἀδιαμφισβήτητο μέλλον της. ῞Ενα ἀκόμη ὀλίσθημα στή διδασκαλία της ἀποτελεῖ τό προβάδισμα τοῦ προφορικοῦ ἔναντι τοῦ γραπτοῦ λόγου. ᾿Επιβλήθηκε ἔτσι μιά μορφή δικτατορίας τῆς παροντικότητας, ἐνῶ παράλληλα παρατηρήθηκε δυσκολία στήν παραγωγή δόκιμου γραπτοῦ λόγου. Δάσκαλοι καί γονεῖς, ὡς γλωσσικά πρότυπα γιά τά παιδιά μας, εἴμαστε ὑπεύθυνοι σέ μικρό ἤ μεγάλο βαθμό γιά τό νοηματικό βιασμό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Καιρός νά «ἀνακρούσουμε πρύμνα», νά πάψουν τά ἄλλοθι τῆς πνευματικῆς μας νωθρότητας. ᾿Αρκετά μᾶς ταλάνισε ἡ λεξιπενία· ἄς περάσουμε στήν «λεξιπαιδεία». ῾Υπάρχει ἐπείγουσα ἀνάγκη γιά σωστή γλωσσική ἀγωγή καί μέ σωστά ἀπό ἄποψη γλώσσας σχολικά ἐγχειρίδια. ῎Αν ἀδιαφορήσουμε, αὔριο εἶναι βέβαιο ὅτι ἀπό τά greeklish θά βρεθοῦμε στά «οὔτε γρῦ ἑλληνικά». Προσπαθώντας νά μᾶς συνεφέρει ἀπό τό ἀνεξέλεγκτο σύνδρομο τῆς νεοελληνικῆς μας ἀφασίας, ὁ νομπελίστας ποιητής μας Γεώργιος Σεφέρης ἔκρουε -δυστυχῶς εἰς ὦτα μή ἀκουόντων- τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τόν γλωσσικό μας κατήφορο, λέγοντας· «῾Ο Θεός μᾶς χάρισε μία γλώσσα ζωντανή, εὔρωστη, πεισματάρα καί χαριτωμένη, πού ἀντέχει ἀκόμη, μολονότι ἔχουμε ἐξαπολύσει ὅλα τά θεριά γιά νά τή φᾶνε· ἔφαγαν ὅσο μπόρεσαν, ἀλλά ἀπομένει ἡ μαγιά. ῎Ετσι θά ᾿λεγα, παραφράζοντας τόν Μακρυγιάννη. Δέν ξέρω πόσο θά βαστάξει ἀκόμη αὐτό. ᾿Εκεῖνο πού ξέρω εἶναι ὅτι ἡ μαγιά λιγοστεύει καί δέ μένει πιά καιρός γιά νά μένουμε ἀμέριμνοι. Δέν εἶναι καινούργια τά σημεῖα πού δείχνουν πώς ἄν συνεχίσουμε τόν ἴδιο δρόμο, ἄν ἀφεθοῦμε μοιρολατρικά στή δύναμη τῶν πραγμάτων, θά βρεθοῦμε στό τέλος μπροστά σέ μιά γλώσσα ἐξευτελισμένη, πολύσπερμη καί ἀσπόνδυλη»." http://www.apolytrosis.gr Πηγή: troktiko.blogspot.com Η σημερινή ανάρτηση έγινε σε συνέχεια της ανάρτησης "Πρόβλημα ορθογραφίας" και δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις που παρουσιάζονται στα άρθρα. Απλή καταγραφή γίνεται εδώ και αναδημοσίευση από εκεί όπου τα διαβάσαμε. Οι πηγές αναφέρονται σε κάθε περίπτωση

rainbow the temple of the king

rainbow the temple of the king R.I.P Dio...

Dutil Message

εδώ

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας


Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας
Στις 17 Μαΐου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή τη μέρα του 1865 της Παγκόσμιας Τηλεγραφικής Ένωσης που σήμερα ονομάζεται Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση.
Όλα ξεκίνησαν στις 24 Μαΐου του 1844, όταν ο Σάμιουελ Μορς έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω τηλεγραφικής γραμμής από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη, εγκαινιάζοντας την τηλεπικοινωνιακή πραγματικότητα. 10 χρόνια αργότερα, ο τηλέγραφος ήταν διαθέσιμος στο κοινό και στις 17 Μαΐου 1865 ιδρύθηκε στο Παρίσι ο Παγκόσμια Τηλεγραφική Ένωση από 20 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Από τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές στη συνέχεια, τις δορυφορικές επικοινωνίες και σήμερα το Ίντερνετ, η Π.Τ.Ε. βοήθησε σημαντικά να τιθασευτεί η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ικανοποίηση της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία.
Σήμερα, η Παγκόσμια Τηλεπικοινωνιακή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που κινείται εντός του ΟΗΕ, όπου οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας συντονίζουν τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες. Από το 2006 ο ΟΗΕ δίνει περισσότερο έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στο Ίντερνετ, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το «ψηφιακό χάσμα».

2010 - Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας


  2010 - Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας

Διεθνές Έτος 
Βιοποικιλότητας 2010
Καλώς ήρθατε

Ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2010 «Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας»

Είναι μια γιορτή της ζωής πάνω στη γη και της σημασίας της βιοποικιλότητας στη ζωή μας.

Ο κόσμος καλείται να αναλάβει δράση το 2010 για να διασφαλίσει την ποικιλία της ζωής στη γη:
τη βιοποικιλότητα

Καλώς ήρθατε στο Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας
Είστε αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Η μοίρα σας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιοποικιλότητα, την τεράστια ποικιλία των ζώων και φυτών, τις περιοχές όπου βρίσκονται και το περιβάλλον που τα περιβάλλει παντού στον κόσμο.

Βασίζεστε σε αυτή την ποικιλομορφία της ζωής για να έχετε τροφή, καύσιμα, φάρμακα και άλλα απαραίτητα αγαθά χωρίς τα οποία απλά δεν μπορείτε να ζήσετε. Ωστόσο, η πλούσια αυτή ποικιλομορφία εξαφανίζεται με γοργό ρυθμό εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αυτό μας κάνει φτωχότερους και αποδυναμώνει την ικανότητα των ζωντανών συστημάτων να αντισταθούν στις αυξανόμενες απειλές όπως η κλιματική αλλαγή.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το 2010 «Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας». Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να προφυλάξουν αυτόν τον αναντικατάστατο φυσικό πλούτο και να μειώσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Η προσπάθεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη σημερινή και τη μελλοντική ανθρώπινη ευημερία. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Η στιγμή να δράσουμε είναι τώρα.

Το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία  να κατανοήσουμε καλύτερα τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα στη διατήρηση της ζωής στη Γη.

Biodiversity
 Year poster in GreekΕπισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του Έτους και για να ανακαλύψετε:  

 • Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα στη ζωή μας και το τι συμβαίνει σήμερα
 • Τι γίνεται σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας

 • Πώς εορτάζεται το Διεθνές Έτος ΒιοποικιλότηταςΗ βιοποικιλότητα είναι ζωή

Η βιοποικιλότητα είναι η ζωή μαςΣάββατο, 15 Μαΐου 2010

18 Μαίου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2010


18 Μαίου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2010
Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των Μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε απο το 1977 τη 18η Μαίου σαν Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων. Το μήνυμα της ημέρας αυτής είναι να γίνουν τα Μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόσφωσης, της αμοιβαίας κατανόησης, της συνεργασίας κ ειρήνης ανάμεσα στους λαούς.
‘Ολα τα μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους και σας καλούν να τα επισκεφτείτε με δωρεάν είσοδο αλλά και να συμμετάσχετε στις εορταστικές τους εκδηλώσεις.
Συνοπτικά:
To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα διεξάγει ξεναγήσεις στις εκθέσεις του και έχει αφιέρωμα στον καλλιτέχνη του μήνα, Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, με προβολή εκπομπών του στο περιστύλιο του Ωδείου Αθηνών και αναγνώσεις έργων του.
To Μουσείο Μπενάκη στο κτήριο της οδού Πειραιώς μας καλεί να επισκευτούμε τις εκθέσεις:
 • Ενδύεσθαι. Για ένα Μουσείο Πολιτισμού του Ενδύματος
 • Η Πόλη του Ara Gülerθα
θα παραμείνει δε, ανοιχτό μέχρι τις 24:00 όπου θα παίζουν μουσική οι παραγωγοί του KOSMOS 93.6 και θα εμφανιστεί το Κουβανέζικο συγκρότημα La cucaracha.
Άλλα μουσεία όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έχουν επιλέξει να γιορτάσουν την Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, την Κυριακή 16/05 με πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη θα έχει εκδηλώσεις 3 ημέρες με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των Μουσείων από 14/5 εως 16/5 ενω το Σάββατο 15/5 θα είναι ανοιχτό και 7-9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι.
Θα ακολουθήσουν οι εκδηλώσεις αναλυτικά

Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM αποφάσισε τιμώμενα Ιδρύματα για το 2010 να είναι τα εξείς:


Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού θα γίνει στην Αθήνα, στις 18 Μαΐου, στο Μουσείο Μπενάκη - Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, ένα από τα τιμώμενα Μουσεία
. Θα ακολουθήσει γιορτή με μουσική εκδήλωση και παραδοσιακά εδέσματα στον πεζόδρομο της οδού Μελιδώνη, με την υποστήριξη της Ισραηλιτικής κοινότητας Αθηνών.
Ποικίλες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από 11 έως 26 Μαΐου. Εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ημερίδες, διαλέξεις, οργανωμένες ξεναγήσεις, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις θα γίνουν σε Mουσεία και Iδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Την Τρίτη, 18 Μαΐου, η είσοδος σε όλα τα Μουσεία θα είναι ελεύθερη.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του Μουσείου Μπενάκη με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων θα έχει ως εξής:
Κυριακή 16. 05. 2010
* Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους
10.00 – 15.00: «Σταθμοί στον κόσμο της Ανατολής» - Αφηγήσεις, αντικείμενα και ανακαλύψεις στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης
* Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1) – Κτίριο οδού Πειραιώς – Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης
Πωλητήριο: Έκπτωση 50% στις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη και 10% έως 30% στα αντικείμενα.
Τρίτη 18. 05. 2010
* Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης
10.00 – 22.00: Ελεύθερη Είσοδος
19.30: Εκδήλωση με θέμα: «Μουσεία για την κοινωνική αρμονία» που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους.
Πωλητήριο: Έκπτωση 50% στις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη και 10% έως 30% στα αντικείμενα.
* Κτήριο Οδού Πειραιώς
Ειδικό ωράριο λειτουργίας:
19.00 – 24.00 με ελεύθερη είσοδο
19.00 – 21.00: Ανοικτές για το κοινό εκθέσεις:
- «Ενδύεσθαι. Για ένα Μουσείο Πολιτισμού του Εδνύματος»
- «Η πόλη του Ara Güler»
21.00: Μουσική εκδήλωση που διοργανώνεται από το ραδιόφωνο του KOSMOS 93.6 σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Μια βραδιά σε λάτιν ρυθμούς με το συγκρότημα La cucaracha και γιορτινές μουσικές των παραγωγών του KOSMOS 93.6 στο αίθριο του κτηρίου.
Πωλητήριο: Έκπτωση 50% στις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη και 10% έως 30% στα αντικείμενα.
Τετάρτη 19. 05. 2010
* Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1)
19.30: Τιμητική εκδήλωση που διοργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη για την προσφορά του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.
www.benaki.gr


Μουσείο Ηρακλειδών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2010
ΤΡΙΤΗ 18.05.2010
13:00 – 21:00 με ελεύθερη είσοδο.
13:00 Δωρεάν ξενάγηση στην έκθεση “Η Πλήρης Συλλογή Γλυπτών του Edgar Degas”.
18:00 - 21:00 Μουσική εκδήλωση από παραγωγούς του ραδιοφωνικού σταθμού KOSMOS 93.6
FM οι οποίοι θα επιλέξουν “Γαλλικές Νότες” και άλλες μουσικές από τη δισκοθήκη τους, στην εσωτερική αυλή του Μουσείου.
Πωλητήριο: Έκπτωση 40% σε παλιές εκδόσεις του Μουσείου και 10% - 30% σε επιλεγμένα αντικείμενα.
Κέρασμα με Vincent Van Gogh βότκα για τους φίλους της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων.


“Η Πλήρης Συλλογή Γλυπτών του Edgar Degas”
Η έκθεση παρουσιάζει και τα εβδομήντα τέσσερα μπρούντζινα γλυπτά του Edgar Degas με πρωταγωνίστρια τη “Μικρή Δεκατετράχρονη Χορεύτρια”.


“Θησαυροί της Ελληνικής Φύσης”

Εκθεση Φωτογραφίας του Andrea Bonetti σε συνεργασία με το WWF Ελλάς.


“ΕΡΥΣΙΧΘΩΝ: Σύγχρονη Ανάγνωση του Μύθου”
Μέρος της έκθεσης με έργα της Αφροδίτης Λίτη και του Απόστολου Ζολωτάκη στην αυλή του Μουσείου, σε συνεργασία με το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.
www.herakleidon-art.gr


Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - 18 ΜΑΪΟΥ 2010
Την Τρίτη 18 Μαΐου 2009, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων από το ICOM με θέμα: «Μουσεία για την αρμονική συνύπαρξη» το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συμμετέχει στον εορτασμό της επετείου με τις παρακάτω εκδηλώσεις.Θα πραγματοποιηθεί προβολή των εκπομπών:
“Μονόγραμμα- για το Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη”
&
“ΕΡΤ στη Βόρειο Ελλάδα - Η Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη Μητέρα Θεσσαλονίκη” για τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη (1908-1993) στο περιστύλιο του Ωδείου Αθηνών, καθώς και αναγνώσεις έργων του από τον εικαστικό καλλιτέχνη Μάριο Σπηλιόπουλο και τους ηθοποιούς Θέμιδα Μπαζάκα και Ακύλλα Καραζήση.
Έναρξη: 20.30
Πρόγραμμα ξεναγήσεων για Τρίτη 18 Μαΐου 2010
12.00 - 14.00
12.00 - 12.30: Yang Fudong,Οι επτά διανοούμενοι στο δάσος από μπαμπού και άλλες ιστορίες
12.30-13.00: Κωστής Βελώνης, Μοναξιά σε κοινό έδαφος: Πως μπορεί η κοινωνία να πράξει αυτό που ο καθένας ονειρεύεται
13.00-13.10: xurban_collective, Άγραφη πινακίδα
13.30-13.45: Esse, Nosse, Posse: Common Wealth for Common People - έκθεση online
13.45-14.00: Μάριος Σπηλιόπουλος, Το Τοπίο του Είναι, 1997 (έργο του μήνα) / Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης (καλλιτέχνης του μήνα)
17.00 - 19.00
17.00 - 17.10: xurban_collective, Άγραφη πινακίδα 17.15-17.45: Κωστής Βελώνης, Μοναξιά σε κοινό έδαφος: Πως μπορεί η κοινωνία να πράξει αυτό που ο καθένας ονειρεύεται
17.45- 18.15: Yang Fudong,Οι επτά διανοούμενοι στο δάσος από μπαμπού και άλλες ιστορίες
18.30-18.45: Esse, Nosse, Posse: Common Wealth for Common People - έκθεση online
18.45-19.00: Μάριος Σπηλιόπουλος, Το Τοπίο του Είναι, 1997 (έργο του μήνα) / Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης (καλλιτέχνης του μήνα)
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Βασ. Γεωργίου Β 17 - 19 Ρηγίλλης
Αθήνα, 10675 | 210 9242111-3
www.emst.gr

Διεθνής ημέρα μουσείων 2010 στη Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτικές δράσεις, σε συνεργασία με τα πέντε μουσεία της Θεσσαλονίκης (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών), διοργανώνει το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2010 «Μουσεία για την αρμονική συνύπαρξη».
Πρόκειται για μια συνεργασία που στοχεύει στον κοινό σχεδιασμό εκπαιδευτικής δράσης για τους επισκέπτες του ΚΜΣΤ με αφορμή, αφετηρία και έμπνευση την ανθρώπινη μορφή.
Η εκπαιδευτική δράση θα υλοποιείται με τη βοήθεια ενός εντύπου - κοινού και για τα πέντε μουσεία - το οποίο θα διατίθεται στους επισκέπτες από την Κυριακή 16 Μαΐου ως και την Κυριακή 23 Μαΐου 2010 και θα αναδεικνύει ένα επιλεγμένο έκθεμα - έργο τέχνης από κάθε μουσείο.

Λιουμπόβ Ποπόβα “Γυναίκα που ταξιδεύει”, 1915
Η δράση που προτείνει το Κρατικό Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης συνδέεται με το έργο της Λιουμπόβ Ποπόβα “Γυναίκα που ταξιδεύει” (που περιλαμβάνεται στη Συλλογή Κωστάκη) μία ιδιαίτερη αποτύπωση της γυναικείας ύπαρξης, που εισάγει τον επισκέπτη στο κίνημα του κυβοφουτουρισμού, σημαντικό κίνημα της ρωσικής πρωτοπορίας, το οποίο τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του 1910 και συνδέεται με τη ζωγραφική, την ποίηση, το θέατρο και τη μουσική.
Επ’ αφορμής της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων πραγματοποιούνται και μια σειρά ακόμα δράσεων αρχής γενομένης με την εκπαιδευτική συναυλία που θα δώσουν οι “Transcription Ensemble” (Γιώργος Κανδυλίδης, βιολί, Χρήστος Γκρίμπας, βιολοντσέλο και Νίκος Ζαφρανάς, πιάνο), στις 16 Μαΐου, στις 11 το πρωί.
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών
56430 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 589140/1
fax. 2310 600123

Στη Θεσσαλονίκη ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Αυτός που αρέσει σε όλους…»
Εκπαιδευτική δραστηριότητα με σημείο αναφοράς τον επιτύμβιο βωμό του ηθοποιού Μάρκου Ουαρινίου Αρέσκοντος (2ος αι. μ.Χ.).
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης των 5Μ με τίτλο «5 Ματιές στην ανθρώπινη μορφή».
ΚΥΡΙΑΚH 16 ΜΑΪΟΥ
19:00-20:00: Συναυλία των Smooth Jazz Trio στο χώρο υποδοχής του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ

12:00-13:00: Περιήγηση στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου από αρχαιολόγους του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Περίπατου» που διοργανώνουν
τα 5Μ.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY
«Με αφορμή μια τοιχογραφία»
Εκπαιδευτική δραστηριότητα για ενήλικες και οικογένειες, με αφορμή την τοιχογραφία από το λεγόμενο «τάφο του Ευστοργίου».
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης των 5Μ με τίτλο «5 Ματιές στην ανθρώπινη μορφή».
ΚΥΡΙΑΚH 16 ΜΑΪΟΥ
11:00-14:30 (ανά 30΄): «Μυστήριο από το Βυζάντιο». Παιχνίδι Ρόλων για ενήλικες και για οικογένειες με παιδιά από 12 ετών. Σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα παιχνιδιών Gamecraft.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2313 306400, ώρες 09:00-14:00, ως και τις 13/05/2010.
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
13:00-13:15: Στο καφέ-εστιατόριο «Β» του Μουσείου: «Βάζω το θέατρο, βάζεις τον καφέ;» Θέατρο στα καφέ της πόλης σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ.
13:30-14:30 Περιήγηση στη μόνιμη έκθεση από αρχαιολόγους του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Περίπατου» που διοργανώνουν τα 5Μ.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΣΤΑΚΗ
«Γυναίκα που ταξιδεύει»
Εκπαιδευτική δραστηριότητα με αφορμή το ομώνυμο έργο της Λ. Ποπόβα, μία αποτύπωση της γυναικείας ύπαρξης, που εισάγει τον επισκέπτη στο κίνημα του κυβοφουτουρισμού.
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης των 5Μ με τίτλο «5 Ματιές στην ανθρώπινη μορφή».
ΚΥΡΙΑΚH 16 ΜΑΪΟΥ
11:00: Ανοιχτό μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά από τους Transcription Ensemble.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ
(Το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 18:00)
Στη Μονή Λαζαριστών:
20:30 Θεατρική performance «Καφέ Πιτορέσκ»
21:00: Το μουσικό σχήμα Transcription Ensemble ερμηνεύει έργα ρωσικής κλασικής μουσικής των αρχών του 20ου αιώνα.
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
11:00-12:00 & 19:00-20:00: Οργανωμένη περιήγηση για το κοινό στην έκθεση «Το Δόκανο των Δικαστών»
(SADOK SUDEI).
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Σύγχρονοι Ρυθμοί»
Εκπαιδευτική δραστηριότητα με αφορμή το έργο του Γ. Γαΐτη «Αυτοκινητόδρομος» (1979).
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης των 5Μ με τίτλο «5 Ματιές στην ανθρώπινη μορφή».
15–17/05/2010
Συμπόσιο Μουσειολογίας «Στα ίχνη της Σύγχρονης Μουσειολογίας».
ΔΕΥΤEΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ: Νύχτα των Μουσείων
18:00: Έκθεση: «Ψηφιακή Υλικότητα στην Αρχιτεκτονική».
Διάρκεια: 17–27/05/2010.
19:00: Διάλεξη Matthias Kohler, αρχιτέκτονας-καθηγητής (ETH Ζυρίχη).
20:30 Ομιλία Πέτρου Μάρκαρη: «Η όπερα της Πεντάρας και το οργανωμένο έγκλημα: Ο Μπρεχτ Σήμερα».
Μ.Κ.Ε. «ΤΕΧΝΗ».
22:15: Δημήτρης Ζερβουδάκης: Παρουσίαση νέου δίσκου. Με τη Σοφία Γεωργαντζή.
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
15:00–16:00: Ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή και στις περιοδικές εκθέσεις του ΜΜΣΤ.
Στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Περίπατου» που διοργανώνουν τα 5Μ.
20:00: Έκθεση «Time Within us». Συνδιοργάνωση: Μουσείο Φωτογραφίας, Istanbul Museum of Modern Art,
Moscow House of Photography Museum και ΜΜΣΤ.
Διάρκεια: 18/05 – 30/07/2010.
20:45-21:00: Στο καφέ του Μουσείου: «Βάζω το θέατρο, βάζεις τον καφέ;» Θέατρο στα καφέ της πόλης σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ.
21:30 Θεατρική παράσταση «Κυρία Μαργαρίτα».
Υποκριτική: Χριστίνα Μπιρμπίλη, Συντελεστές: Μαρ-
γαρίτα Δεληαγγέλου, Σεβαστή Ματσακίδου.
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Α.Π.Θ. «Ματιές στον El Greco»
Εκπαιδευτική δραστηριότητα με βάση το έργο του Δ. Θεοτοκόπουλου «Η Στέψη της Παναγίας».
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης των 5Μ με τίτλο «5 Ματιές στην ανθρώπινη μορφή».
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
11:00-12:00, 16:30-17:30, 19:30-20:30 Οργανωμένες περιηγήσεις στις εκθέσεις «Δημήτρης Α. Φατούρος»
και «Δημήτρης Α. Φατούρος, Κατοικία Καζάζη στο Πανόραμα 1962-64 και 1973 / Θεσσαλονίκη, Επιλογές Εσωτερικής Επίπλωσης» και στο έργο του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου «Η Στέψη της Παναγίας».
17:45-18:00: Στο καφέ-εστιατόριο ArtO2 του Μουσείου:
«Βάζω το θέατρο, βάζεις τον καφέ;» Θέατρο στα καφέ της πόλης σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ.
19:30-20:30 «Μια τυχαία συνάντηση…». Θεατρική δράση. Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
20:30-21:00: Περιήγηση στην έκθεση «Δημήτρης Α. Φατούρος, Κατοικία Καζάζη στο Πανόραμα 1962-64 και 1973 / Θεσσαλονίκη, Επιλογές Εσωτερικής Επίπλωσης» από τον ιδρυτή και διευθυντή του Μουσείου
Design Θεσσαλονίκης, Στέλιο Δελιαλή.
21:00: Συναυλία των Your Hand In Mine.
«Γίνε κι εσύ αρχιτέκτονας!» Ένα κατασκευαστικό παιχνίδι πολλαπλών επιλογών (ώρες λειτουργίας του Μουσείου).
www.amth.gr

Ημέρες και Νύχτες Μουσείων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Πανελλήνιες 2010: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των αναγκών και των επιθυμιών του, καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατομική, και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη, πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί μόνος του, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε με βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-μόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία με τους άλλους, σε επαφή και ανταλλαγή με τους επίσημους ή ανεπίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς, με ποικίλους οργανισμούς και κέντρα κατάρτισης, ακόμη και όταν οι νέες τεχνολογίες του επιτρέπουν να μαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους.

Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτομόρφωσης στη σημερινή εποχή δεν σημαίνουν την απουσία των άλλων, θεσμών και ατόμων, ούτε την κοινωνική απομόνωση του καθενός ατόμου, αλλά την ενεργητική στάση του, αφού το ίδιο αποφασίζει, άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση συγκεκριμένων αναγκών, να εκπαιδευθεί. Η ενεργητική στάση συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να διαμορφώσει μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες (οργανισμούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους) το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τους τρόπους της εκπαίδευσής του.

Όμως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτομόρφωση αναγκαία για τα άτομα των σύγχρονων κοινωνιών είναι οι νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι συνεπακόλουθες μεταμορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία από τις συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι πολλά επαγγέλματα χάνουν γρήγορα την αξία και τη χρησιμότητά τους, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα άτομα κατέκτησαν στα πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το μέλλον. Η συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής δραστηριότητας στερεί όλο και περισσότερο στα άτομα τη δυνατότητα να διατηρούν μία και μοναδική επαγγελματική ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για τα άτομα, οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτομα να κατακτούν διαρκώς γνώσεις, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες ειδικεύσεις, δηλαδή, να εκπαιδεύονται συνεχώς.

Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική μετάδοση γνώσεων από τις μεγαλύτερες γενιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και τούτο επειδή, τόσο το περιεχόμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές, τα δύο φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές της καθημερινής ζωής. Η εκπαιδευτική πράξη καθίσταται επομένως μια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και πέραν των σχολικών τειχών.
Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (Διασκευή)

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: ... οι νέοι άνθρωποι των τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην επαγγελματική πορεία τους ... Μονάδες 12

Β2. α) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος του κειμένου; (Η εκπαίδευση δεν νοείται ... των σχολικών τειχών) (μονάδες 4)

β) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του κειμένου (μονάδες 3)

Β3. α) Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ατομική, επιτρέπουν, ανεπαρκείς, διαφορετικές, επεκτείνεται. (μονάδες 5)

β) Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
συνεχή, χρησιμότητα, συνέπειες, δεξιότητες, καθίσταται. (μονάδες 5)
Μονάδες 10

Β4. Να επισημάνετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιστημονικού λόγου στο κείμενο που σας δίνεται.
Μονάδες 6

Γ1. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη σημασία της αυτομόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις). Μονάδες 40


Ανάρτησα τα θέματα αυτά και όταν κάποια στιγμή έχετε χρόνο δείτε το κείμενο στο πρώτο θέμα. Θα σας θυμίσω πόσο αναλυτικά είχαμε μιλήσει για τα νέα προσόντα σε σχέση με το επάγγελμα, το ρόλο της εκπαίδευσης, γνώσης, είχαμε μιλήσει για τη δια βίου μάθηση, τις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις , τη μεγάλη εξειδίκευση και ότι στο μέλλον θα αλλάζει δουλειές πολλές φορές κάποιος εργαζόμενος.

Σας παραπέμπω επομένως στο θέμα "Τα επαγγέλματα του μέλλοντος" και στον "Οδηγό Επαγγελμάτων  του ΟΑΕΔ" ώστε να έχετε όλα τα στοιχεία σε σχέση με αυτό και να ενημερωθείτε, να μελετήσετε.

Σας θυμίζω επίσης και τις δύο παρουσίασεις του ΣΕΠ που είδαμε στην τάξη (δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, όμως όποιος μαθητής θέλει μπορεί να τις έχει).

Ας βάλω όμως και το σχόλιό μου από την ανάρτηση τα επαγγέλματα του μέλλοντος καθώς προσεγγίζει το θέμα πολύ καλά!

Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που ήδη συμβαίνει.
Δηλαδή το ότι η έννοια του ισόβιου επαγγέλματος έχει ήδη αλλάξει και δεν υπάρχει ισόβιο επάγγελμα. Ήδη αλλάζουμε τομείς τουλάχιστον 2 ή 3 φορές στη επαγγελματική μας ζωή (σύμφωνα με έρευνες προηγούμενων ετών) και στο μέλλον αυτό θα ενταθεί.

Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι ενα πτυχίο και η γνώση που προκύπτει από αυτό δεν είναι αρκετά. Σημασία έχουν τα εξείς προσόντα κάποιου εργαζόμενου:

* η εξειδίκευση,
* η δεξιότητα να βρίσκει τη νέα γνώση που του χρειάζεται στο (εκάστοτε) επάγγελμα του, **και
* η δεξιότητα της συνεργασίας με ατομα από πολλά επιστημονικά πεδία.

Άμεσα εκτός από το πτυχίο είναι απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στις ξένες γλώσσες όχι μόνο τις κοινές μα τις πιο άγνωστες, εκεί όπου ανοίγονται μεγάλα πεδία επαγγελματικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων.

Οι νέες γενιές θα ζήσουν τις αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις πολύ πολύ έντονα.
προτεινόμενες λύσεις από δύο φιλόλογους εδώ
Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν.
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Οδηγός Επαγγελμάτων ΟΑΕΔ


Επαγγέλματα: Περιγραφή - Σπουδές - Προσόντα
http://epagelmata.oaed.gr/index.php

Στην παραπάνω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε κάθε επάγγελμα που σας ενδιαφέρει.
Μπορείτε να βρείτε το επάγγελμα που θέλετε, από τις διάφορες κατηγορίες ή με αναζήτηση.
Μετά, έχετε πρόσβαση σε μια πλήρη περιγραφή του τρόπου σπουδών, των προσόντων, της αγοράς εργασίας.

Ελπίζω να σας βοηθήσει! :)

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Χάρτες Google

Γη
Σελήνη
Άρης
Ουρανός
Capsule Hotel  foto

A capsule hotel (カプセルホテル kapuseru hoteru?) is a type of hotel in Japan with a large number of extremely small "rooms" (capsules).

  Tokyo, Japan (CNN) -- Satoshi Miura crawled into his rented room, dropping his bag in the corner. It didn't take long to get settled -- home tonight is a capsule. The rooms are boxes in this capsule hotel about the size of a coffin.But no matter, says 45-year-old Miura. He's only there to sleep before looking for work.For Miura, it has everything he needs for the night: a bed, a TV and radio. At the ground floor there's a shared bath and sauna. Most importantly, it's cheap. The capsules cost about $30 a night. If he had to stay for a month, it would cost $700 to $1000, a housing bargain in Tokyo, ranked by Mercer as the world's most expensive city. The cost is why capsule hotels are finding a new resident: the working poor. Once a symbol of Japan's prosperity, the capsules were built for the businessman who worked too late to catch the train or stayed out drinking all night. At Miura's capsule hotel this night, there are no successful businessmen renting capsules. Only men like him, people looking for work. Miura snapped his mobile phone shut, saying he'd just gotten some good news. His temp agency has set him up with a book binding job the next day, which will pay him about $70. That's enough, Miura says, to buy him another night indoors and a fast food dinner. It's a cycle Miura has been on for some time. He's been working steadily since he was 18, primarily in construction jobs. Despite that, he can't afford the deposit on an apartment, which is usually thousands of dollars upfront. Japan's recession last year made finding work even tougher. Japan's corporations laid off thousands of temporary, part-time workers. These workers, who make up a third of Japan's workforce, have fewer legal protections than full-time employees. When those temporary workers got fired, says Makoto Kawazoe of the Young Worker's Union, they lost their homes. "When people lose their jobs in Japan, they fall into poverty immediately," says Kawazoe. "Rents are extremely expensive. Due to the lack of affordable housing, underpaid laborers can't rent a room. They end up homeless, even if they're working." Japan's new prime minister, Yukio Hatoyama, went to visit a government run shelter in the New Year. The shelter opened for a week, to help laborers who can't find a place to stay during the holidays. "I want everyone in Japan to have basic living rights guaranteed by our Constitution," the prime minister said in his New Year's address to the nation. "People want a place to live, they wish to work, but there's no where to work. I want to build a government this year that supports workers and protects their lives." The emergence of the working poor in the world's second largest economy has shocked a public used to the image of a rich and egalitarian nation with lifetime employment for its workers. The latest figures from the government reports a 15.7 percent poverty rate. Compared to other industrialized nations, the Organisation for Economic Co-operation and Development says Japan ranks fourth, behind Mexico, Turkey and the United States.
"Japan is not a rich country," says Miura. "There are rich and poor and a great gap between."
Πηγές: capsuleinn, wikipedia, CNN

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Αεροδρόμια απο το Google maps

Μια ενδιαφέρουσα διεύθυνση με πληροφορίες και αεροφωτογραφίες 20,000 αεροδρόμιων απο όλο τον κόσμο! Η ιστοσελίδσα χρησιμοποιεί το Google maps, οι αεροφωτογραφίες εμφανίζονται, κάνοντας διαδοχικά κλικ στην περιοχή του αεροδρομίου που σας ενδιαφέρει και τελικάκλικ στο εικονίδιο του συγκεκριμμένου αεροδρομίου.  Εδώ η διεύθυνση!

Flash Earth

Explore satelite and aerial imaginery of the Earth from multiple sourses!
http://www.flashearth.com/

My Scoop: Liquid Planet

..............................

saferinternet.gr Dart

saferinternet.gr SafeLine.gr

Το Χαμόγελο του Παιδιού


Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
 lyreioidryma.gr


Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο
 paidikoxorio.gr


Χατζηκυριάκειο

Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί