Καλό Καλοκαίρι

Το σχολικό έτος τελείωσε! Έχουμε καλύψει το Γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η ηλεκτρονική τάξη μας και τα άλλα μας τα ιστολόγια όπου θα συνεχίσουμε τις αναρτήσεις μας. Έτσι εδώ θα δημοσιεύουμε θέματα για τα μικρά παιδιά του Δημοτικού! Επίσης, θα δημοσιεύουμε θέματα σε σχέση με τα πολιτιστικά, ή θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

.

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Προγραμματισμός Ύλης Σχολ. Έτους 2008-2009

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΧΑΛΚΙΔΑ)

Α Τάξη
Α' Τρίμηνο: Κεφ 1 ως Κεφ 8
Β' Τρίμηνο: Κεφ 9 ως Κεφ 11
Γ' Τρίμηνο: Κεφ 12 ως Κεφ 16

Β Τάξη
Α' Τρίμηνο: Κεφ 1 ως Κεφ 4
Β' Τρίμηνο: Κεφ 5 ως §8.3
Γ' Τρίμηνο: Κεφ §8.4 ως Κεφ 10

Γ Τάξη
Α' Τρίμηνο: Κεφ 1 ως §2.6
Β' Τρίμηνο: §2.7 ως Ενότητα 2 (μία δραστηριότητα)
Γ' Τρίμηνο: Ενότητα 2 (υπόλοιπες δραστηριότητες) και Ενότητα 3

My Scoop: Liquid Planet

..............................

saferinternet.gr Dart

saferinternet.gr SafeLine.gr

Το Χαμόγελο του Παιδιού


Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
 lyreioidryma.gr


Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο
 paidikoxorio.gr


Χατζηκυριάκειο

Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί