Καλό Καλοκαίρι

Το σχολικό έτος τελείωσε! Έχουμε καλύψει το Γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η ηλεκτρονική τάξη μας και τα άλλα μας τα ιστολόγια όπου θα συνεχίσουμε τις αναρτήσεις μας. Έτσι εδώ θα δημοσιεύουμε θέματα για τα μικρά παιδιά του Δημοτικού! Επίσης, θα δημοσιεύουμε θέματα σε σχέση με τα πολιτιστικά, ή θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

.

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Γ' Γυμνασίου: Πρώτο ως και Πέμπτο Μάθημα - Προγραμματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα – Προγραμματισμός
Παρουσίαση


Βασικές Έννοιες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό

§1.1: Η έννοια του προβλήματος
 1. Τι είναι ένα πρόβλημα
 2. Κατανόηση – Επιμονή
 3. Δεδομένα – Ζητούμενα
 4. Λύση – Επίλυση – Οδηγίες
  • έχει λύση:     α) ακριβής η περιγραφή λύσης
                          β) όχι ακριβής περιγραφή λύσης
  • δεν έχει λύση:           γ) με τις ως τώρα γνώσεις
                                      δ) αποδεδειγμένα δεν έχει λύση
 5. Σύνθετο --> Απλά
 6. Χώρος – Περιβάλλον προβλήματος

§1.2: Τι είναι Αλγόριθμος §1.3 Ιδιότητες Αλγορίθμου

 1. Έννοια Αλγορίθμου
 2. Ιδιότητες Αλγορίθμου
  α) κάποτε να τελειώνει
  β) αποτελεσματικός
  γ) ακρίβεια – σαφήνεια
  δ) πολύ απλά λόγια

§1.4: Υλοποίηση Αλγορίθμου με υπολογιστή – Προγραμματισμός

 1. Οδηγία – Αλγόριθμος (άνθρωπος)
 2. Εντολή – Πρόγραμμα (άνθρωπος à υπολογιστής)
 3. Προγραμματιστής – Προγραμματισμός
 4. Γλώσσα Προγραμματισμού (άνθρωπος)
  • Αλφάβητο
  • Λεξιλόγιο
  • Συντακτικό
 5. Γλώσσα Μηχανής (0,1)  (υπολογιστής)
 6. Ολοκληρωμένο Προγραμματιστικό Περιβάλλον (φιλικό στον άνθρωπο)
  έχει εργαλεία: • εξειδικευμένο κειμενογράφο
                          • Μεταγλωττιστή (compiler) ή Διερμηνέα (Interpreter)
 7. Λογικά λάθη (δεν ανιχνεύονται από υπολογιστή) – Συντακτικά λάθη (ανιχνεύονται από υπολογιστή)
 8. Πρόγραμμα:    • αποθηκεύεται μόνιμα --> στα αποθηκευτικά μέσα
                          • κατά την εκτέλεση • αποθηκεύεται προσωρινά στην RAM
                                                            • εκτελείται στην ΚΜΕ

Ασκήσεις

1.Να γραφεί αλγόριθμος που να περιγράφει τις οδηγίες που πρέπει να δώσουμε σε ένα παιδί για να σχηματίσει με τα βήματά του στην άμμο α)ένα τετράγωνο και β) ένα ορθογώνιο.
2. Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει)
α) το  εμβαδού τριγώνου β) εμβαδό τραπεζίου γ) την περίμετρο και το εμβαδό τετραγώνου δ) την περίμετρο και το εμβαδό κύκλου ε) την υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου στ) τον όγκο, τη συνολική επιφάνεια και το συνολικό μήκος των ακμών ενός κύβου ζ) το άθροισμα και το γινόμενο δύο αριθμών και να εμφανίζει τα αποτελέσματα η) το μέσο όρο τριών αριθμών θ) να μετατρέπει και να εμφανίζει το αποτέλεσμα μετατροπής των βαθμών fahreneit σε βαθμούς Κελσίου.  Δίνεται : Βαθμοί Κελσίου=5*(Βαθμοί fahreneit-32)/9 ι) την ταχύτητα ενός σώματος το οποίο κινείται ευθύγραμμα ομαλά. κ) την τελική τιμή του προϊόντος, όταν γνωρίζουμε την αρχική του τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και τον συντελεστή Φ.Π.Α. λ) το ημερομίσθιο ενός υπαλλήλου όταν είναι γνωστές οι ώρες εργασίας και η αμοιβή ανά ώρα.Για τη λύση:
Γενική Μορφή Αλγορίθμου
Α φάση αλγορίθμου: είσοδος δεδομένων
Β φάση αλγορίθμου: υπολογισμοί ζητούμενων
Γ φάση αλγορίθμου: εμφάνιση (δεδομένων &)  αποτελεσμάτων

Γενικό πινακάκι:

     Δεδομένα     
      Επεξεργασία (τύποι)
         Ζητούμενα
      Σημειώνω τα δεδομένα.
      Πρέπει να βρίσκονται στο 2ο μέλος κάποιου/ων τύπου/τύπων
       Σημειώνω τον τύπο που μου δίνει η άσκηση ή κάποιον που γνωρίζω και που με βάση αυτόν μπορώ να υπολογίσω το ζητουμενο
      Σημειώνω το ζητούμενο/ζητούμενα.
      Πρέπει να βρίσκεται/βρίσκονται στο 1ο μέλος κάποιου/ων τύπου/ων.


Άσκηση 2 α
Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει) το  εμβαδού τριγώνου.
Λύση
Πινακάκι
       Δεδομένα
        Επεξεργασία (τύποι)
        Ζητούμενα
       Τρίγωνο
       Βάση β
       Ύψος υ
        Ε = ( β * υ ) / 2
        ;        δ    δ
       Υπολογισμός Εμβαδού Ε
        Εμφάνιση Εμβαδού Ε
Αλγόριθμος (θυμάμαι τη γενική μορφή αλγορίθμου: είσοδος – επεξεργασία – έξοδος)
1ο βήμα:           Διάβασε β
2ο βήμα:           Διάβασε υ
3ο βήμα:           Υπολόγισε Ε = ( β * υ ) / 2
4ο βήμα:           Εμφάνισε Ε

Σημείωση: Μετατρέψτε τον αλγόριθμο ώστε να εμφανίζει τη βάση, το ύψος και μετά το εμβαδό.


Άσκηση 2 β
Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει) το  εμβαδού τραπεζίου.
Λύση
Πινακάκι     Δεδομένα
     Επεξεργασία (τύποι)
      Ζητούμενα
     Τραπέζιο       Ε =
     ;       
     Υπολογισμός Εμβαδού Ε
     Εμφάνιση Εμβαδού Ε

Αλγόριθμος (θυμάμαι τη γενική μορφή αλγορίθμου: είσοδος – επεξεργασία – έξοδος)
1ο βήμα:          
2ο βήμα:          
3ο βήμα:          
4ο βήμα:          
5ο βήμα:Σημείωση: Μετατρέψτε τον αλγόριθμο ώστε να εμφανίζει …Δεν υπάρχουν σχόλια:

My Scoop: Liquid Planet

..............................

saferinternet.gr Dart

saferinternet.gr SafeLine.gr

Το Χαμόγελο του Παιδιού


Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
 lyreioidryma.gr


Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο
 paidikoxorio.gr


Χατζηκυριάκειο

Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί