Καλό Καλοκαίρι

Το σχολικό έτος τελείωσε! Έχουμε καλύψει το Γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η ηλεκτρονική τάξη μας και τα άλλα μας τα ιστολόγια όπου θα συνεχίσουμε τις αναρτήσεις μας. Έτσι εδώ θα δημοσιεύουμε θέματα για τα μικρά παιδιά του Δημοτικού! Επίσης, θα δημοσιεύουμε θέματα σε σχέση με τα πολιτιστικά, ή θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

.

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Γ' Γυμνασίου: Έκτο Μάθημα - Περιβάλλον Micro Words Pro - Εντολή εξόδου - Μεταβλητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο Προγραμματισμός στην Πράξη
Βασικά σημεία
1. Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro
2. Εντολή Εμφάνισης δηλ Εξόδου Δείξε (4 μορφές)
    Δείξε 200 / 5 (προσοχή στα κενά πριν κ μετά από κάθε σύμβολο πράξης
    Δείξε "Καλημέρα
    Δείξε [Σήμερα είναι Δευτέρα]
    Δείξε (φρ [το κόστος της εκδρομής ανά μαθητή είναι] 200 / 5 "Ευρώ)
3. Μεταβλητές (σελ 193 κ 194)
    α) θέση μνήμης β) όνομα  γ) τιμή
    δ) για να δώσουμε τιμή σε μια μεταβλητή - προσοχή "εισαγωγικά πχ Κάνε α"  2 ή Κάνε "χ  "Γάτα
    ε) για να χρησιμοποιήσουμε ή να εμφανίσουμε την τιμή που περιέχει μια μεταβλητή - προσοχή : άνω κάτω τελεία πχ Δείξε :α ή Δείξε :χ ή Κάνε "β 5 + :α
4. Άσκηση 2 α Να γίνει και το αντίστοιχο πρόγραμμα 
Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει) το  εμβαδού τριγώνου
Λύση

Πινακάκι
       Δεδομένα
        Επεξεργασία (τύποι)
        Ζητούμενα
       Τρίγωνο
       Βάση β
       Ύψος υ
        Ε = ( β * υ ) / 2
        ;        δ    δ
       Υπολογισμός Εμβαδού Ε
        Εμφάνιση Εμβαδού Ε
Αλγόριθμος                                      Πρόγραμμα                                    Αποτέλεσμα την Οθόνη ή Μνήμη
1ο βήμα:  Διάβασε β                             1η Εντολή: ________________        _____________ | _____________
2ο βήμα:  Διάβασε υ                             2η Εντολή: ________________        _____________ | _____________
3ο βήμα:  Υπολόγισε Ε = ( β * υ ) / 2     3η Εντολή: ________________        _____________ | _____________
4ο βήμα:  Εμφάνισε Ε                           4η Εντολή: ________________        _____________ | _____________

Σημείωση: Μετατρέψτε τον αλγόριθμο ώστε να εμφανίζει τη βάση, το ύψος και μετά το εμβαδό.


Ασκήσεις - Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα 3 βασικά μέρη του παράθυρου του περιβάλλοντος προγραμματισμού MicroWorlds Pro; _____________________________________________________
2. Η εντολή Δείξε είναι εντολή __________ ή αλλιώς __________ διότι ______________________________
3. Συμπλήρωσε κάθε μορφή της Δείξε με γενικό τρόπο
    Δείξε __________________________________________
    Δείξε __________________________________________
    Δείξε __________________________________________
    Δείξε __________________________________________
4. α) Γράψτε την έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό. β) Είναι ίδια με την έννοια της μεταβλητής στα μαθηματικά;
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
5) α) Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος  μπορεί να αλλάξει το όνομα μιας μεταβλητής; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
β) Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να αλλάξει η τιμή που είναι τοποθετημένη σε μια μεταβλητή; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Συμπλήρωσε με γενικό τρόπο τις εντολές που χρησιμοποιούμε για να:
    α) για να δώσουμε τιμή σε μια μεταβλητή __________________________________________
    β) για να χρησιμοποιήσουμε ή να εμφανίσουμε την τιμή που περιέχει μια μεταβλητή __________________________________________
7) Άσκηση 2 β Να γραφούν οι κατάληλλες εντολές της MicroWorlds Pro και με βάση τον αλγόριθμο να γίνει το αντίστοιχο πρόγραμμα. 
Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει (και να εμφανίζει) το  εμβαδού τραπεζίου.

Λύση
Πινακάκι


     Δεδομένα
     Επεξεργασία (τύποι)
      Ζητούμενα
     Τραπέζιο  


     Ε = 
     ;        
     Υπολογισμός Εμβαδού Ε
     Εμφάνιση Εμβαδού Ε 
Αλγόριθμος                  Πρόγραμμα                       Αποτέλεσμα σε Οθόνη ή Μνήμη
1ο βήμα: ____________   1η Εντολή _______________   ____________ | ____________
2ο βήμα: ____________   2η Εντολή _______________   ____________ | ____________
3ο βήμα: ____________   3η Εντολή _______________   ____________ | ____________
4ο βήμα: ____________   4η Εντολή _______________   ____________ | ____________
5ο βήμα: ____________   5η Εντολή _______________   ____________ | ____________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

My Scoop: Liquid Planet

..............................

saferinternet.gr Dart

saferinternet.gr SafeLine.gr

Το Χαμόγελο του Παιδιού


Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
 lyreioidryma.gr


Ελληνικό Παιδικό χωριό στο Φίλυρο
 paidikoxorio.gr


Χατζηκυριάκειο

Μαζί για το Παιδί

Μαζί για το Παιδί